උදවු කරන්න හෝ අමතන්න ක්ලික් කරන්න-> (ඇඑජ) 1-800-639-9728(කිරීමට පියවරගත) + 1-513-490-2900 OR කතා කරන්න!

විවෘත මණ්ඩලයක්

SCRIPT: "MESDAMES ඊට් MESSIEURS, මම හොඳින් සවන් දෙන්න S'IL VOUS PLAÎT! SIGNORE E SIGNORI සහ ෆේස්බුක් සඳහා එක් වරක් ලබා ගත හැකිය! ලාදුරුම් සහ යුවළක් ඔබ ඔබේ අවධානයට ලක්විය යුතුද? සාක්ෂිකරුවෙක් වන ඔබ සැබෑ පුද්ගලයෙක්ද? ඔබ අවබෝධ කරගත යුත්තේ කුමක්ද? 'මෙන්න අපි යනවා!' (පුපුරා) Dj (ඔබේ නම) (CLUB හෝ COMPANY - CITY / TOWN) ... තාරකා! "(විකල්ප)

විචාර

කිසිදු සමාලෝචන තවමත් තිබෙනවා.

මෙම නිෂ්පාදිතය මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින්ට පමණක් ලොග් වීමක් සිදු විය හැකිය.

ගැන්වීමෙන් නිෂ්පාදන

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!